Zaloguj
Reklama

Rozregulowanie podstawowego tempa metabolizmu u chorych na schizofrenię

Rozregulowanie podstawowego tempa metabolizmu u chorych na schizofrenię
Fot. Pantherstock
(4)

Nowe badania pokazują, że spoczynkowe zużycie energii u cierpiących na
schizofrenię jest niższe u pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną;
dotyczy to również u pacjentów, którzy nigdy nie zażywali neuroleptyków.

Reklama

Pomiary podstawowego tempa przemiany materii u schizofreników wykazały
niższe zużycie energii. Użyta metodologia może jednak być
zakwestionowana, co stanowi uzasadnienie nowych badań przeprowadzonych
przez Fritsa-Axela Wiesela w celu wyjaśnienia problemu zużycia energii
u chorych na schizofrenię. Pacjenci (n=30) zostali w sposób
nieprzerwany zwerbowani z placówek klinicznych. Pacjenci nie zażywali
nigdy wcześniej neuroleptyków (pierwszy epizod). Grupa kontrolna
składała się ze zdrowcyh uczestników (n=17) dopasowanych pod względem
wieku i płci. Różnice w spoczynkowym zużyciu energii nie mogły być
wytłumaczone przez wiek, BMI, temperaturę ciała lub poziomy hormonów
tyroidowych. Co ważne, wysoko metaboliczny udział masy wolnej od
tłuszczu nie różnił się pomiędzy pacjentami a członkami grupy
kontrolnej. Można spekulować, że niższy REE jest związany z
zakłóceniach funkcji błony. Zmiany w fosfolipidach membranowych
wpływają przez funkcję receptora i mechanizmie wysoce wymagającym
energii dla transportu jonów w poprzek błony. Te odkrycia wskazują na
zakłócenia homeostatycznego mechanizmu regulacyjnego w schizofrenii.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(4)
Komentarze