Zaloguj
Reklama

Schizofrenia a jakość życia

Schizofrenia a jakość życia
Fot. ojoimages
(5)

Schizofrenia obniża jakości życia mniej niż inne zaburzenia.

Reklama

Do niedawna niewiele wiadomo było na temat czynników wpływających na subiektywną ocenę jakości życia doświadczaną przez pacjentów z różnymi chorobami psychicznymi. Stefan Priebe z Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie i współpracownicy przeanalizowali niedawno pochodzące z 16 różnych badań dane odnoszące się do kilku tysięcy pacjentów.

Zgodnie z publikacją w sierpniowym numerze czasopisma „Schizophrenia Research” chorzy na schizofrenię okazali się doznawali lepszej subiektywnej jakości życia w porównaniu z osobami z zaburzeniami: nastroju, nerwicowymi, wywołanymi ze stresem lub występującymi pod postacią somatyczną. Omawiany parametr przyjmował wyższe wartości w przypadku uczestników badań, którzy pracowali zawodowo, byli starsi i charakteryzowali się mniejszym nasileniem objawów.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze