Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – funkcje poznawcza w pierwszym epizodzie

Schizofrenia – funkcje poznawcza w pierwszym epizodzie
Fot. medforum
(5)

Pierwszy epizod psychozy nie upośledza funkcji poznawczych.

Reklama

Dla schizofrenii charakterystyczne jest upośledzenie funkcji poznawczych (uwagi, percepcji, pamięci, myślenia, języka itp.), do niedawna nie wiadomo jednak było, czy ich nasilenie ma związek z objawami pozytywnymi (wytwórczymi). H. E. Becker i współpracownicy z Akademickiego Centrum Medycznego w Amsterdamie (Holandia) przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkudziesięciu osób, z których większość obciążona była bardzo wysokim ryzykiem psychozy, a reszta – złożona z ludzi bez zaburzeń umysłowych – stanowiła grupę kontrolną.

Jak podano w październikowym numerze czasopisma „Psychological Medicine”, naukowcy nie stwierdzili oznak upośledzenia funkcji poznawczych w czasie trwania pierwszego epizodu psychozy. Za przyczynę tego stanu rzeczy uznano wczesne rozpoczęcie leczenia farmakologicznego. Badacze planują identyfikację zaburzeń płynności mowy i pamięci językowej oraz metod zapobiegania i leczenia tych problemów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychol Med 2010; 40: 1599–1606

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze