Zaloguj
Reklama

Schizofrenia, psychoza, wgląd

Schizofrenia, psychoza, wgląd
Fot. ojoimages
(4)

Wgląd decyduje o wynikach leczenia pierwszego epizodu psychozy.

Reklama

Świadomość pacjenta co do choroby umysłowej, jej konsekwencji i potrzeby leczenia nazywana jest w psychiatrii i psychologii wglądem. M. Gutiérrez z Uniwersytetu Kraju Basków w Leioa (Hiszpania) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkuset osób w pierwszym epizodzie psychozy.
Zgodnie z publikacją w internetowym numerze czasopisma „European Psychiatry” z 1 września wgląd okazał się decydować o przebiegu choroby, dokładności stosowania się pacjentów do zaleceń lekarzy i terapeutów oraz o stopnia, w jakim choroba wpływała na sprawność chorych. Z tego powodu jednym z głównych elementów leczenia osób w pierwszym epizodzie psychozy powinno być uświadamianie im, że doznawane przez nich objawy są wynikiem zaburzenia umysłowego.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze