Zaloguj
Reklama

Stosowanie leków przeciwpadaczkowych u dzieci

Stosowanie leków przeciwpadaczkowych u dzieci
Fot. ojoimages
(1)

Celem leczenia przeciwpadaczkowego jest redukcja ilości napadów z uwzględnieniem dobrej jakości życia pacjenta oraz funkcji poznawczych.

Reklama

Optymalne leczenie przeciwpadaczkowe może zostać wdrożone po prawidłowym rozpoznaniu typu napadów, rodzaju padaczki i zespołu padaczkowego. Autorzy dokonali oceny informacji literaturowych oraz doświadczenia klinicznego w zakresie leczenia padaczki u dzieci. Osobnym zagadnieniem był problem leczenia specyficznych dla okresu dziecięcego zespołów padaczkowych, takich jak zespól skurczów niemowlęcych, padaczki ogniskowe, typowe napady nieświadomości, padaczki miokloniczne oraz zespół Lennoxa-Gastauta.

Wnioski:
Leki przeciwpadaczkowe pozwalają na efektywną kontrolę napadów u większości dzieci z padaczką. Konieczne są dalsze badania mające na celu lepsze zrozumienie związku pomiędzy patogenezą oraz mechanizmami, a także działaniami niepożądanymi leków przeciwpadaczkowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of Child Psychology and Psychiatry 2006,47(2);115

Reklama
(1)
Komentarze