Zaloguj
Reklama

Wskaźniki zmian układu odpornościowego związanych ze schizofrenią

Wskaźniki zmian układu odpornościowego związanych ze schizofrenią
Fot. medforum
(0)

Krioglobuliny są odpowiedzialne za aktywację układu dopełniacza przez klasyczne i alternatywne ścieżki i rozwój reakcji autoimmunizacyjnych w schizofrenii.

Reklama

Aren Khoyetsyan ostatnio przedstawił na Drugim Międzynarodowym
Kongresie Psychiatrii Biologicznej wyniki swoich badań nad
zaangażowaniem głównych pośredników odpowiedzi immunologicznej,
autoimmuniczności i związanej z nią apoptozy, szczególnie układ
dopełniacza i krioglobuliny (Cg) w patogenezie schizofrenii. Układ
dopełniacza jest kaskadą ponad 30 aktywujących, efektorowych i
regulujących białek, który reprezentuje wrodzone ramię obrony
immunologicznej. Z drugiej strony, Cg są nieswoistym markerem stanu
aktywacji układu odpornościowego, procesów zapalnych i
autoimmunologicznych. Te nieprawidłowe kompleksy odpornościowe, kiedy
zarówno antygen jak i przeciwciało są reprezentowane przez
immunoglobuliny mogą ponadto wiązać składniki układu dopełniacza i go
aktywować. Wyniki tych badań wykazały podwyższone poziomy zarówno
aktywności układu dopełniacza (ścieżki klasyczne i alternatywne) jak i
Cg typu III u chorych na schizofrenię. Zaobserwowano także obecność
białek dopełniacza C1q i C3 i produktów ich aktywacji w Cg
wyizolowanych z krwi chorych na schizofrenię.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze