Zaloguj
Reklama

Wspólne działania Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Rady Języka Polskiego

Autorzy: Marcin Żółtowski
Radość
Fot. Panthermedia
Radość
(0)

Współpraca Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z Radą Języka Polskiego.

Reklama

Zazwyczaj, kiedy mówimy o zmianach, reformie czy nowym paradygmacie w psychiatrii, skupiamy się na zmianach wewnątrz systemu opieki zdrowia psychicznego, nowych formach leczenia czy wdrażaniu innowacyjnych metod w farmakoterapii. Oczywiście trzeba o tym mówić, dotyczy to tysięcy pacjentów i ich rodzin, niemniej jednak nie jest to pełny obraz zamian, które dzieją się w polskiej psychiatrii.

Zmiany jakościowe dzieją się także w innych płaszczyznach życia społecznego, często niekojarzonych bezpośrednio z samą psychiatrą. Jedna z takich zmian jest zapowiedź współpracy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z Radą Języka Polskiego celem zajęcia stanowiska, przygotowania opinii, wskazówek i działań dotyczących języka, którego używa się w odniesieniu do pacjentów psychiatrycznych. Wynikiem wspólnych działań miałaby być zmiana języka, którego używamy w naszym codziennym życiu, ale także tego używanego w mediach czy debacie publicznej.

Rada Języka Polskiego wraz z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym zwracają uwagę na fakt, że język nie stanowi tylko formy opisu, ale często ma charakter oceniający i raniący zarówno osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, jak i ich rodziny. Co więcej język może przekładać się na takie zjawiska społeczne, jak dyskryminacja, nierówność i wykluczenie społeczne. To, co trzeba zaznaczyć, to udział w tym procesie osób, których ten język bezpośrednio dotyczy, wysłuchanie ich głosu, odczuć i tego, z czym na co dzień się mierzą.

Takie działania mają charakter niezwykle upodmiatawiający i wzmacniający osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin, ale także poszerzają świadomość społeczną i wrażliwość.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze