Zaloguj
Reklama

Związek między traumą a psychozą

Związek między traumą a psychozą
Fot. Panthermedia
(0)

Istnieje związek między traumatycznymi doświadczeniami życiowymi a rozwojem psychozy. Zbadano rozpowszechnienie traumy i zespołu stresu pourazowego (PTSD) u osób z rozpoznanym zaburzeniem psychotycznym.

Reklama

Wykazano, że rozpowszechnienie występowania traumy było w badanej grupie bardo wysokie, aż 94% osób wskazało co najmniej jedno wydarzenie traumatyczne w swoim życiu. Z kolei występowanie PTSD wyniosło 54%. Wykazano związek między dotkliwością traumy a uciążliwością zespołu stresu pourazowego oraz doświadczeniami psychotycznymi. Zaobserwowano także, że fizyczne nadużycie wiązało się z pozytywnymi symptomami psychotycznymi, a wykorzystanie seksualne związane było specyficznie z występowaniem halucynacji. Proces dysocjacji i negatywne przekonania sformułowane w odpowiedzi na traumę były powiązane z doświadczeniami psychotycznymi. Rezultaty te pozostają zgodne z sugestią, że psychoza może być sprowokowana przez traumę.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Acta Psychiatrica Scandinavica, Volume 112, Number 5, November 2005, pp. 351-359(9)

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze