Zaloguj
Reklama

Związek zaburzeń odżywiania z niskim wzrostem dziewcząt: przyczyna czy skutek?

Autorzy: Lek. Agnieszka Kwiecień, specjalista medycyny rodzinnej
Związek zaburzeń odżywiania z niskim wzrostem dziewcząt: przyczyna czy skutek?
Fot. medforum
(5)

Niski wzrost jest czynnikiem ryzyka zachorowania na anoreksję i wpływ ten jest niezależny od innych czynników. Dalsze badania są niezbędne dla zrozumienia istoty tego zjawiska.

Reklama

Zaburzenia odżywiania, w tym anoreksja, są utożsamiane z utratą masy ciała. Jak wykazały badania epidemiologiczne specjalistów z Padwy (Włochy) dziewczęta z zaburzeniami odżywiania cechują się także znamiennie niższym wzrostem w porównaniu ze zdrowymi rówieśniczkami. Może to być oczywiście skutek długo trwających niedoborów białkowo-energetycznych, ale szczegółowa analiza statystyczna wykazała, że związek anoreksji z niskim wzrostem może być także innego typu. W badaniach dużej grupy dziewcząt wykazano, że sam niski wzrost jest czynnikiem ryzyka zachorowania na anoreksję i wpływ ten jest niezależny od innych czynników. Dalsze badania są niezbędne dla zrozumienia istoty tego zjawiska i określenia prawdziwego związku pomiędzy niskim wzrostem a rozwojem zaburzeń odżywiania u nastolatków.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Favaro A, Tenconi E, Degortes D, Soave M, Zanetti T, Nardi MT, Caregaro L, Santonastaso P.: Int J Eat Disord. 2007 Sep;40(6):549-53.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze