Zaloguj
Reklama

Zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy u dzieci przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne

Autorzy: Anna Pyka
Dzieci
Fot. ojoimages
Dzieci
(0)

Dzieci przyjmujące atypowe leki przeciwpsychotyczne wymagają ścisłego nadzoru z powodu możliwego wystąpienia u nich cukrzycy, zwłaszcza w ciągu pierwszych 6 miesięcy leczenia.

Reklama

Częstotliwość występowania cukrzycy u dzieci przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne, nie jest dokładnie znana.

Podstawowe objawy cukrzycy zostały zaobserwowane u 12 z 9636 przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne, 19 z 26265 dzieci przyjmujących leki przeciwdepresyjne, i u 26 z 38.544 dzieci nie przyjmujących leków psychotropowych.

Wyniki te są zgodne z przyrostem masy ciała u dzieci przyjmujących atypowe leki przeciwpsychotyczne.

Lekarze powinni poinformować rodziców dzieci przyjmujących tego typu leki o ryzyku wystąpienia cukrzycy i szczególnie monitorować małych pacjentów pod kątem tej choroby, szczególnie w okresie pierwszych 6 miesięcy leczenia.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal Watch

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze