Zaloguj
Reklama

Badania nad zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi w różnych krajach Europy

Wizyta u lekarza
Fot. ojoimages
Wizyta u lekarza
(4)

Zwiększenie dostępu do psychoedukacji przynosi liczne korzyści chorym na zaburzenia afektywne dwubiegunowe.

Reklama

Jednym z tematów, którymi zajmuje się Europejska Sieć Centrów Eksperckich Choroby Dwubiegunowej (ang. European Network of Bipolar Expert Centres – w skrócie ENBREC), są interwencje psychospołeczne, czyli uwzględniające ustalenia medycyny opartej na dowodach takie formy psychoterapii, jak terapie: poznawczo-behawioralna, rodzinna, środowiskowa względnie podejścia psychodynamiczne.

W ramach tego projektu hiszpańska sieć CIBERSAM, w ramach której działa m.in. E. Vieta z Klinicznego Instytutu Neuronauki w Barcelonie prowadzi odbywające się w wielu ośrodkach badania różne podejścia terapeutyczne uzupełniające podawanie leków psychiatrycznych. Włoski ośrodek ENBREC rozesłał wśród chorych na zaburzenia afektywne dwubiegunowe ankiety dotyczące dostępu do psychoedukacji. W brytyjskim Oksfordzie bada się skuteczność wykorzystania telefonów komórkowych do zwiększenia stopnia, w jakim pacjenci z ChAD stosują się do wskazań swoich lekarzy. Ośrodki we Francji, Norwegii i Niemczech zajmują się zagadnieniem skuteczności psychoedukacji.

Edukacja skierowana do chorych na zaburzenia afektywne dwubiegunowe przynosi korzyści w postaci skrócenia okresów manii, hipomanii, depresji i epizodów afektywnych mieszanych. Innymi efektami psychoedukacji są: zmniejszenie kosztów leczenia szpitalnego, wzrost świadomości na temat choroby, stosowania się do wskazań lekarza, wczesne wykrywanie zwiastunów nawrotu i zmiana stylu życia na zdrowszy.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze