Zaloguj
Reklama

Choroba afektywna dwubiegunowa – definicja, przyczyny

Osobowość ChAD
Fot. panthermedia
Osobowość ChAD
(3)

Choroba afektywna dwubiegunowa, inaczej zaburzenie afektywne dwubiegunowe (CHAD), rozpoczyna się w większości przypadków około 35-40 roku życia i związana jest z występowaniem dwóch rodzajów zachowań: depresyjnych (smutek, przygnębienie, brak chęci do życia, nawiązywania kontaktu z innymi osobami) oraz manii (nadmierna pobudliwość, euforia, ryzykowne a nawet bardzo niebezpieczne zachowania).

Reklama

Warto tutaj wspomnieć o występowaniu choroby afektywnej jednobiegunowej, w przypadku której osoba chora prezentuje tylko i wyłącznie nawroty stanów depresyjnych.  Choroba afektywna dwubiegunowa cechuje się okresami wyciszenia/osłabienia objawów tzw. okresy remisji bądź ich całkowitego wycofania się.

Jest to choroba przewlekła i nawracająca, wymaga bardzo dokładnej diagnostyki oraz leczenia. Diagnoza powinna zostać podjęta przez psychiatrę a nie innego lekarza. Pamiętajmy także, iż kluczowa rolę (zwłaszcza w okresie nasilonych objawów) odgrywają osoby najbliższe: rodzice, dzieci, małżonkowie oraz przyjaciele.

Choroba afektywna dwubiegunowa – definicja

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) zaliczana jest do bardzo częstych przyczyn braku zdolności do pracy oraz niezdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie ze względu na stan psychiczny. Nawroty choroby, po wcześniejszym okresie remisji są bardzo częste.

W wielu przypadkach jednoznaczne rozpoznanie choroby jest trudne i wymaga specjalistycznych badań oraz obserwacji pacjenta.  Jak najwcześniejsze rozpoznanie, ma znaczący wpływ na przebieg oraz późniejsze rokowanie. Wyróżnia się około ośmiu podtypów choroby afektywnej dwubiegunowej. 

Tak naprawdę w przypadku ChAD, nie mówimy o jednej chorobie ale o grupie zaburzeń afektywnych. Nieleczona choroba prowadzi do silnego pogarszania się stanu zdrowia psychicznego pacjenta (należy pamiętać o lekach, regularnych wizytach u lekarza oraz terapii).

Choroba afektywna dwubiegunowa – przyczyny

Choroba afektywna dwubiegunowa dotyka zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wielu pacjentów zadaje pytanie, dlaczego właśnie ich dotknęła ta choroba? Jakie ma podłoże? Czy jest dziedziczna i wiele innych. Dziś nasza wiedza na temat przyczyn, występowania choroby afektywnej dwubiegunowej jest coraz większa, ale niestety nie wiemy wszystkiego. Cały czas trwają w tym kierunku badania.

Szczególna rolę w przyczynach powstania choroby afektywnej dwubiegunowej upatruje się w konfiguracji genów (podłoże genetyczne), czego nie jesteśmy w stanie zmienić ani przewidzieć. Kluczową rolę odgrywają także neuroprzekaźniki, a dokładnie ich zaburzona równowaga w mózgu (w szczególności dopamina, serotonina czy noradrenalina) oraz różnego rodzaju choroby somatyczne. W ostatnim czasie zwrócono także uwagę na rolę czynników środowiskowych oraz społecznych w powstawaniu choroby oraz jej początkowemu rozwojowi i przebiegu.

Konieczne są dalsze badania na dużych grupach pacjentów. Pamiętajmy jednak, przy tym wszystkim by osoby cierpiące na chorobę afektywna dwubiegunową traktować z szacunkiem i ze zrozumieniem.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze