Zaloguj
Reklama

Bezsenność czynnikiem ryzyka niewydolności krążenia

Zmęczenie
Fot. ojoimages
Zmęczenie
(0)

Bezsenność (insomnia) występuje często wśród chorych z niewydolnością krążenia i zgodnie z najnowszymi badanami może być jej czynnikiem ryzyka.

Reklama

Dotychczas tylko w nielicznych pracach badano związek między objawami bezsenności a ryzykiem wystąpienia niewydolności krążenia.


Do badania włączono 54279 mężczyzn i kobiet uczestniczących w badaniu Nord-Trøndelag Health study (HUNT) w latach 1995-1997 bez objawów niewydolności krążenia. Zebrano dane dotyczące trudności w zasypianiu oraz utrzymania ciągłości snu. Uczestników badano pod kątem objawów niewydolności krążenia w 2008 roku. Stwierdzono je u 1412 osób po średnio 11 letni okres obserwacji. Wykazano istotnie statystyczny związek między liczbą objawów bezsenności a ryzykiem wystąpienia niewydolności krążenia (ryzyko 1,3 raza większe przy dwóch, zaś 4,5 przy trzech objawach bezsenności).
Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania autorzy stwierdzili, że bezsenność może być czynnikiem ryzyka wystąpienia niewydolności krążenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Insomnia and the risk of incident heart failure: a population study. Lars E. Laugsand1,Linn B. Strand1, Carl Platou, Lars J. Vatten1 and Imre Janszky Eur Heart J (2013)doi: 10.1093/eurheartj/eht019 First published online: March 5, 2013

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze