Zaloguj
Reklama

Dalekowschodnia sztuka walki a walka z bezsennością starszych ludzi

Bezsenność u osób starszych
Fot. Shutterstock
Bezsenność u osób starszych
(0)

Najnowsze badania dowodzą skuteczności tai chi chih w leczeniu zaburzeń snu u ludzi w starszym wieku.

Reklama

Zaburzenia snu dotykają ponad połowę starszych ludzi. Michael Irwin ze Szkoły Medycyny Uniwersytetu Kalifornii w Los Angeles i współpracownicy poddali niedawno kilkumiesięcznym badaniom grupę zdrowych osobników w zaawansowanym wieku.
Okazało się, że ci spośród badanych, którzy wykonywali ćwiczenia tai chi chih, doznali poprawa w przebiegu odpoczynku nocnego w porówaniu z tymi, dla których przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat zdrowia fizycznego i psychicznego. Wymieniona wyżej forma aktywności fizycznej lepiej niż intensywne ćwiczenia odpowiada potrzebom i możliwościom starszych ludzi.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze