Zaloguj
Reklama

Problematyczne zachowania seksualne w trakcie snu (SBS)

Problematyczne zachowania seksualne w trakcie snu (SBS)
Fot. medforum
(4)

Zachowania seksualne we śnie (SBS) są opisywane w literaturze naukowej od 1996 roku. Są klasyfikowane jako podtyp parasomni (sexsomnia). Większość osób słyszała o możliwości chodzenia w czasie snu („lunatykowanie”, sennowłóctwo, somnambulizm), natomiast świadomość istnienia sexsomni jest bardzo ograniczona.

Reklama

Omówienie artykułu: Mangan M.A.: A phenomenology of problematic sexual behavior occuring in sleep.  Archives of Sexual Behavior 2004;33:287-293

Michael A. Mangan w artykule opublikowanym na łamach Archives of Sexual Behavior podejmuje temat problematycznych zachowań seksualnych w trakcie snu („sexual behavior in sleep”, SBS). Inne używane przez tego autora określenia tego zjawiska to: seks we śnie („sleep sex”) oraz „sexsomnia”. Jego zdaniem zjawisko to należy do parasomnii.

Opisane w literaturze manifestacje sexsomnii obejmują szeroki wachlarz zachowań. Są to zarówno stosunki seksualne, jak i masturbacja, seksualne ruchy ciała i wydawanie seksualnych wokalizacji. Typowo okryte są one niepamięcią. Przez świadków tych zachowań są odbierane jako znacząco inne od zwykłych seksualnych zachowań tych samych osób na jawie.

Opis tego typu zachowań obejmuje zazwyczaj dwie osoby:

  • osobę, która ujawnia zachowania seksualne w trakcie snu (jest ich inicjatorem)
  • osobę, która jest świadkiem tych zachowań, niekiedy jest w nie angażowana, lub bywa ich ofiarą (odbiorca opisywanych zachowań)

Autor cytuje Guilleminault’a i wsp., którzy opisali 11 pacjentów z tego rodzaju zachowaniami. Podzielili oni ich na następujące grupy:

  • zachowania przykre dla osób świadków, ale nie powodujące szkody
  • zachowania przykre dla świadków, czasami mogące mieć szkodliwe następstwa dla osoby je inicjującej
  • zachowania powodujące szkodę dla świadka (odbiorcy tych zachowań), czasami o charakterze przemocy seksualnej

Rozpowszechnienie sexsomni nie jest znane. Wiadomo jednakże, że może ona zagrażać relacji partnerów, których dotyczy, a także powodować problemy prawne dla osoby, która je inicjuje.

Autor omawianego artykułu uzyskał drogą internetową relacje od 121 osób (43 mężczyzn i 78 kobiet) dotyczące zachowań seksualnych w czasie snu.  Średnia wieku badanych wynosiła 37,4 lata. Użył on utworzonej prze siebie strony internetowej  www.sleepsex.org, która umożliwiała anonimowe przekazywania informacji o takich zachowaniach. 

Uzyskane informacje dotyczące rodzajów zachowań seksualnych zostały przez niego podzielone na trzy grupy, które następnie poddał analizie fenomenologicznej. Te trzy grupy to:

  • stosunki seksualne (n=57); w tym 22 relacje osób będących ich inicjatorami
  • masturbacja (n=50), w tym 19 relacji osób będących ich inicjatorami
  • ruchy lub wokalizacje o charakterze seksualnym, (n=14), w tym 5 osób będących inicjatorami

Szczegółowa analiza tych relacji ujawniła cały szereg emocji i problemów wynikających z zachowań seksualnych w trakcie snu.

Przykładowo kobiety doświadczające (biernie) stosunku seksualnego w czasie snu relacjonowały go jako akt o charakterze agresywnym i gwałtowanym, pozbawionym atmosfery emocjonalnej intymności. Dla jednej z nich akt ten miał charakter gwałtu. 

Natomiast mężczyźni będący inicjatorami tych zachowań odczuwali poczucie winy oraz dezorientację wynikającą z niepamięci zdarzenia. Mieli oni także obawy co do przyszłości swoich związków.

Osoby będące świadkiem masturbacji swoich partnerów doświadczały negatywnych uczuć, na przykład uczucia awersji oraz seksualnego opuszczenia. Osoby inicjujące te zachowania odczuwały wstyd, rozczarowanie i frustrację.

Także inne zachowania seksualne w czasie snu, jak wokalizacja dotycząca seksu prowadziły do poważnych problemów. Tak było w przypadku religijnej kobiety będącej od lat w stałym związku, która w trakcie snu wypowiadała słowa wskazujące na przeżywanie we śnie seksu ze współpracownikami.

Etiologia sexsomni pozostaje nieznana, wydaje się jednak, że znaczenie czynników wyzwalających mają stres, zmęczenie i użycie substancji psychoaktywnych. Wystąpienie zachowań seksualnych w czasie snu bardzo często wiąże się z poważnymi następstwami emocjonalnymi i dotyczącymi relacji z partnerem.

 Opracowanie:

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze