Zaloguj
Reklama

Regularność w zakresie zasypiania i wstawania może chronić przed różnymi chorobami

Poranne wstawanie
Fot. ojoimages
Poranne wstawanie
(0)

Przesypianie niezbędnej w ciągu doby ilości godzin zapewnia nam nie tylko poczucie wypoczynku, ale i korzystnie wpływa na nasze zdrowie – w niejednym już badaniu dowodzono w końcu, że sen jest zwyczajnie niezbędny do utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej. W ostatnim czasie specjaliści z amerykańskiego National Heart, Lung, and Blood Institute przyglądali się temu, jaka istnieje zależność pomiędzy nieregularnościami w sypianiu a ryzykiem różnych problemów zdrowotnych, takich jak m.in. nadciśnienie tętnicze, otyłość oraz hipercholesterolemia.

Reklama

Do przeprowadzenia zaplanowanych analiz badacze skorzystali z danych, które dotyczyły ponad 2 tysięcy kobiet i mężczyzn w wieku od 45 do 84 lat. Dane te zostały poświęcone długości snu badanych, jak i tego, czy występowały u nich jakieś nieregularności dotyczące rytmu snu w różnych dniach (np. sypianie w pewne dni przez większą, a w inne przez znacznie mniejszą liczbę godzin). Pacjentów proszono również o prowadzenie dzienniczków snu, oprócz tego istotne były również i informacje dotyczące tego, czy występowały u nich jakieś problemy zdrowotne.

Po przeanalizowaniu uzyskanych informacji okazało się, że szkodliwy dla zdrowia jest nie tylko niedostatek snu, ale i brak regularności w zasypianiu czy wstawaniu – u pacjentów, którzy sypiali różną ilość godzin w poszczególnych dniach tygodnia, z wyraźnie zwiększoną częstością pojawiały się rozmaite problemy zdrowotne. Zaobserwowano, że częściej występowały u nich m.in. zaburzenia gospodarki glukozowej (w postaci podwyższonej glikemii na czczo), zaburzenia gospodarki lipidowej (w postaci obniżonego poziomu cholesterolu we frakcji HDL czy podwyższonego poziomu trójglicerydów we krwi) oraz podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi. U tychże osób częściej stwierdzano również epizody bezdechu sennego oraz stany obniżonego nastroju.

Biorąc pod uwagę wnioski amerykańskich badaczy, zdecydowanie widać, że zalecenia lekarzy dotyczące tego, że najkorzystniej jest – nawet w weekendy – wstawać i zasypiać o dokładnie tej samej porze, co w inne dni, nie są bezpodstawne. Z pewnością nie jest to łatwe – chociażby po męczącym tygodniu, przepełnionym wręcz rozmaitymi obowiązkami, mało kto ma chęć na to, aby w sobotę czy niedzielę wstawać o takiej samej, wczesnej porze, jak w inne dni tygodnia. Próby takie jednak podjąć jak najbardziej można – w końcu utrzymywanie stałych pór zasypiania i wstawania stanowi jedną z zasad higieny snu.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze