Zaloguj
Reklama

Zamierzone samouszkodzenie (15 treści)

Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne (miejsce handlu i usług) (1 treść)